ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

สมาชิกทุกท่าน สามารถเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ทางทีมงานรวบรวมข้อมูลไว้ให้ศึกษา  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกฎหมาย ระเบียบ ที่เมนูแหล่งเรียนรู้

 

ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์

 

ข่าวความเคลื่อนไหวการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

6 ธ.ค. 60  คลังเร่งแก้ปมจัดซื้อจัดจ้าง “คน-ไอที”ไม่พร้อมท้องถิ่นผวาโทษหนัก

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates