แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

เขียนโดย Super User on . Posted in Uncategorised

Youtube

ตอนที่ 1 บรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (หมวด 1-6) ตอนที่ 2 บรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (หมวด 7-15)


คำบรรยาย พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 (ฉบับย่อ) โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ช่วงที่ 1)


โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ช่วงที่ 2) โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ช่วงที่ 3)


การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates